เมืองโบราณ หรือ Ancient City เปรียบดัง บานประตูที่เผยออกให้เห็นถึง มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ การจัดวางโครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่โน้มนำให้ผู้มาเยือนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสืบเนื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตตราบจนถึงปัจจุบัน
 
DSC06043
เที่ยวเมืองโบราณที่เดียว เหมือนได้เที่ยวเมืองไทยทั้งหมดภายในหนึ่งวัน
DSC06030
สภาพพื้นที่ ที่รักษารูปแบบการดำรงอยู่แบบวิถีไทยที่หาชมไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน
DSC06027
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเมืองไทย การเดินทางใช้เวลาเพียง 40 นาที
DSC06026

ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทางสะดวกด้วยคมนาคมหลายเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯเพียง 1 ชั่วโมง

DSC06040
 
DSC06020
 
DSC06052
 
Ancient City เมืองโบราณ
 
Ancient City เมืองโบราณ
 
Ancient City เมืองโบราณ Ancient City เมืองโบราณ

======================

เส้นทางไปเมืองโบราณ สมุทรปราการ

  1. รถยนต์ส่วนตัว :
    ใช้เส้นทางด่วน ปลายทางที่สำโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยกสมุทรปราการ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท (ไปทางบางปู) ประมาณ กม. 33 เมืองโบราณจะอยู่ทางซ้ายมือ
  2. รถโดยสารสาธารณะ :
    ใช้รถโดยสารปรับอากาศ สาย ปอ. 511 (สายใต้ใหม่-ปากน้ำ) ลงที่สุดทางแล้วต่อรถสองแถวสาย 36 ซึ่งจะวิ่งผ่านหน้าทางเข้าเมืองโบราณ

 =====================

อัตราค่าเข้าชม (คนไทย)
เลือกเที่ยวชมโดยรถรางหรือเที่ยวชมโดยจักรยาน (ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.)
บัตรสยามพลัสผู้ใหญ่ ท่านละ ๒๐๐ บาท (จักรยานเท่านั้น)
บัตรสยามพลัสเด็ก ท่านละ ๑๐๐ บาท (จักรยานเท่านั้น)
บัตรสยามพลัสผู้ใหญ่ ท่านละ ๒๕๐ บาท (จักรยาน/รถราง)
บัตรสยามพลัสเด็ก ท่านละ ๑๕๐ บาท  (จักรยาน/รถราง)

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ )
 ผู้ใหญ่ ท่านละ ๔๐๐ บาท
เด็ก ท่านละ ๒๐๐ บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๙-๑๖๔๔-๕,๐-๒๗๐๙-๑๖๔๘

ข้อมูลจาก  http://www.ancientcity.com/
======================
 
ชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://www.flickr.com/photos/simplificity/sets/72157627448016870/
รูปทั้งหมดที่มีการโพสลงไปในนี้ เป็นรูปที่ถ่ายด้วยตัวเองนะคะ ใช้กล้อง Sony Nex-5
======================
Related Links
 

Comment

Comment:

Tweet